Cổng thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !
Kết quả sau 01 năm triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến đối với Kho bạc Nhà nước Bác Ái và đơn vị sử dụng Ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Bác Ái

Lượt xem : 26

0 bình luận
1 - 01


*Mẹo:Nếu không gửi được bình luận, vui lòng ấn F5 và thử lại.

 

Về đầu trang