Cổng thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÁC ÁI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/QĐ-HĐQT NGÀY 27/9/2021 VỀ QUY ĐỊNH XỬ LÝ NỢ BỊ RỦI RO TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Lượt xem : 48

0 bình luận
1 - 01


*Mẹo:Nếu không gửi được bình luận, vui lòng ấn F5 và thử lại.

 

Về đầu trang