Cổng thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !
THÔNG BÁO CÔNG BỐ TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT CHỌN VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀO LÀM CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Lượt xem : 28

0 bình luận
1 - 01


*Mẹo:Nếu không gửi được bình luận, vui lòng ấn F5 và thử lại.

 

Về đầu trang