Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Ngày 20/6/2019, Uỷ ban nhân dân huyện Bác Ái đã ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND về việc quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái nhiệm kỳ 2016 – 2021, quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác...

CÁC XÃ TRỰC THUỘC UBND HUYỆN(27/11/2017 3:05:00 CH) 2089

Nhấp chuột vào CÁC XÃ TRỰC THUỘC UBND HUYỆN để xem.

1. Trần Hữu Đức - Chủ tịch; 2. Cao Anh Tuấn - Phó Chủ tịch; 3. Cấn Thị Hồng - Phó Chủ tịch. Nhấn chuột vào CƠ QUAN KHỐI MẶT TRẬN VÀ ĐOÀN THỂ để xem.

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN(08/09/2015 3:33:00 CH) 1372

01. Hồ Xuân Ninh,Phó Bí thư Huyện uỷ – Chủ tịch UBND huyện; 02. Cấn Thị Hà – Phó Chủ tịch UBND huyện; 03. Ngô Thanh Lâm Phó - Chủ tịch UBND huyện. Bấm vào mục UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN để xem thêm

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN(08/09/2015 3:31:00 CH) 1371

01. Mẫu Thái Phương - Chủ tịch HĐND huyện; 02. Kiều Mạnh Lưu,UVTV – Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện; 03. Pinăng Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

HUYỆN ỦY(08/09/2015 3:29:00 CH) 1370

01. Đồng chí: Mẫu Thái Phương - Bí thư Huyện uỷ; 02. Phạm Văn Sâm, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, Hồ Xuân Ninh - Phó Bí Thư Huyện Ủy. Nhấp chuột vào HUYỆN ỦY để xem danh sách thành viên

Dự báo thời tiết

Về đầu trang