Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN(08/09/2015 3:33:00 CH) 1372

01. Mẫu Thái Phương,Phó Bí thư Huyện uỷ – Chủ tịch UBND huyện; 02. Trần Hữu Đức, UVTV – Phó Chủ tịch UBND huyện; 03. Nguyễn Văn Cương Phó Chủ tịch UBND huyện. Bấm vào mục UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN để xem thêm

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN(08/09/2015 3:31:00 CH) 1371

01. Phạm Văn Sâm,Phó Bí thư HU – Chủ tịch HĐND huyện; 02. Kiều Mạnh Lưu,UVTV – Phó Chủ tịch HĐND huyện; 03. Pinăng Bình, HUV – Uỷ viên Thường trực HĐND huyện

HUYỆN ỦY(08/09/2015 3:29:00 CH) 1370

01. Phạm Văn Hoa, TUV – Bí thư Huyện uỷ; 02. Phạm Văn Sâm, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện; 03. Mẫu Thái Phương Phó Bí Thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện. Nhấp chuột vào HUYỆN ỦY để xem danh sách thành viên

Dự báo thời tiết

Về đầu trang