Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Công khai về sối liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2020

Ngày 20/8/2021 Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái ban hành Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện.

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2021

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện tháng 06 năm 2021

Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2021

Báo cáo Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2020

Quyết định về việc công bố công khai ngân sách năm 2021 của huyện Bác Ái

CÔNG KHAI VỀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC GIAO VÀ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2020 (Theo Quyết định số 1956/QĐ-UBND, ngày 30/12/2020 của UBND huyện)

CÔNG KHAI VỀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC GIAO VÀ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2021

Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình Hội đồng nhân dân huyện

Dự báo thời tiết

Về đầu trang