Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Thống kê truy cập

Triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 11796/VPCP ngày 26/12/2019 về gửi, nhận văn bản điện tử; căn cứ danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước của...

Về đầu trang