Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Thống kê truy cập

Hiệu quả mô hình trồng nấm ở Phước Chính

(NTO) Với mục tiêu cải thiện một cách bền vững chất lượng cuộc sống cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho bà con ổn định kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững; năm 2014, từ sự hỗ trợ của Dự án Hỗ trợ Tam nông (HTTN), Ban Phát triển...

Về đầu trang