Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !
Giải đáp
Xin Bộ trưởng cho biết là ngành chịu trách nhiệm thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình lên. Với tình trạng báo động về quy hoạch đất đô thị, đất nông nghiệp thiếu chuyên nghiệp hiện nay. Ông có nghĩ là Bộ cũng có phần chịu trách nhiệm?

Anh Kỳ có nêu một ý là hiện quy hoạch sử dụng đất đang có vấn đề, cần phải tiếp tục xem xét, rút kinh nghiệm. Tôi rất đồng tình với ý kiến quy hoạch xây dựng có tình trạng thiếu tính chuyên nghiệp, có nhiều văn bản hướng dẫn nhưng đội ngũ cán bộ địa chính  nhất là ở địa phương còn nhiều hạn chế... Dĩ nhiên, phải thẳng thắn thừa nhận có phần trách nhiệm của Bộ.


Các câu hỏi liên quan:
Về đầu trang