Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48(30/11/2021 8:11:00 SA) 3824

LCI5 CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN 48

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47(23/11/2021 9:18:00 SA) 3819

Lịch công tác tuần 47 của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái (22/11/2021 -26/12/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46(16/11/2021 9:13:00 SA) 3799

Lịch công tác tuần 46 của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện (từ ngày 15/11/2021- 19/11/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45(10/11/2021 9:01:00 SA) 3789

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 CŨA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (TỪ NGÀY 08/11- 12/11/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 (02/11/2021 10:40:00 SA) 3773

lỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (01/11-05/11/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43(27/10/2021 9:12:00 SA) 3764

lỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN (TỪ NGÀY 25/10-29/102021)

Lịch công tác tuần 41 của Lãnh đạo UBND huyện (Thời gian từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39(27/09/2021 1:56:00 CH) 3701

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN 39 (Thời gian từ ngày 27/9/2021 đến ngày 01/10/2021)

Lịch công tác tuần thứ 38 của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021

Lịch công tác tuần 37 (13/09/2021 3:09:00 CH) 3656

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN THỨ 37 (Từ ngày 13/9 đến ngày 17/9/2021)

Dự báo thời tiết

Về đầu trang