Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN(12/10/2021 2:29:00 CH) 3739

Lịch tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện tháng 10

Lịch tiếp công dân tháng 8/2021(30/07/2021 10:12:00 SA) 3546

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN Tháng 08 ( từ ngày 01/8 – 31/8/2021)

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, lãnh đạo các ban HĐND tháng 6/2021

Lịch tiếp công dân tháng 5/2021 của Thường trực HĐND

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN Tháng 04 ( từ ngày 01/04 – 29/04/2021)

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện và cán bộ công chức, viên chức tháng 7 2019 (từ ngày 01/07 – 31/07/2019)

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐNDLãnh đạo các Ban HĐND huyện tháng 7/2019

Lịch Tiếp dân tháng 6/2019(20/06/2019 1:39:00 CH) 2431

Lịch Tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Tháng 06 ( từ ngày 03/06 - 28/06/2019)

Dự báo thời tiết

Về đầu trang