Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện và cán bộ công chức, viên chức tháng 7 2019 (từ ngày 01/07 – 31/07/2019)

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐNDLãnh đạo các Ban HĐND huyện tháng 7/2019

Lịch Tiếp dân tháng 6/2019(20/06/2019 1:39:00 CH) 2431

Lịch Tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Tháng 06 ( từ ngày 03/06 - 28/06/2019)

Dự báo thời tiết

Về đầu trang