Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Quyết định 1079/QĐ-UBND của HĐND và UBND huyện :

Bãi bỏ Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND huyện Bác Ái về Quy chế thi đua khen thưởng

Số ký hiệu: 1079/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/07/2018
Ngày có hiệu lực: 31/07/2018
Người ký: MẪU THÁI PHƯƠNG
Trích yếu:

Bãi bỏ Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND huyện Bác Ái về Quy chế thi đua khen thưởng

Cơ quan ban hành: HĐND và UBND huyện
Phân loại: Quyết định
File đính kèm
Văn bản khác:

về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bảo 2014 tỉnh Ninh Thuận

(21/07/2014)

Thực hiện Công văn số 5429/UBND-NC ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận

(19/11/2014)

Về việc thực hiện Quyết định số 84/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận

(24/11/2014)

thực hiện Quyết định số 85/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh

(04/12/2014)

Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2014

(27/11/2014)

Về đầu trang