Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Báo cáo 12/BC-TKT của Các đơn vị khác :

kết quả kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính các phòng, ban thuộc huyên lúc 09 giờ 30 ngày 18/7

Số ký hiệu: 12/BC-TKT
Ngày ban hành: 18/07/2019
Ngày có hiệu lực: 18/07/2019
Người ký: MẪU THỊ THANH LOAN
Trích yếu:

kết quả kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính các phòng, ban thuộc huyên lúc 09 giờ 30 ngày 18/7

Cơ quan ban hành: Các đơn vị khác
Phân loại: Báo cáo
File đính kèm
Văn bản khác:

về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bảo 2014 tỉnh Ninh Thuận

(21/07/2014)

Thực hiện Công văn số 5429/UBND-NC ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận

(19/11/2014)

Về việc thực hiện Quyết định số 84/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận

(24/11/2014)

thực hiện Quyết định số 85/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh

(04/12/2014)

Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2014

(27/11/2014)

Về đầu trang