Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Chỉ Thị 13/CT-UBND của UBND tỉnh :

về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bảo 2014 tỉnh Ninh Thuận

Số ký hiệu: 13/CT-UBND
Ngày ban hành: 21/07/2014
Ngày có hiệu lực: 21/07/2014
Người ký: LƯU XUÂN VĨNH
Trích yếu:

về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bảo 2014 tỉnh Ninh Thuận

Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Chỉ Thị
File đính kèm
Văn bản khác:

Thực hiện Công văn số 5429/UBND-NC ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận

(19/11/2014)

Về việc thực hiện Quyết định số 84/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận

(24/11/2014)

thực hiện Quyết định số 85/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh

(04/12/2014)

Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2014

(27/11/2014)

Về việc thực hiện Công văn 5851/UBND-KTN ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận

(11/12/2014)

Về đầu trang