Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Công văn 956/UBND-VX của HĐND và UBND huyện :

Tiếp tục đẩy mạnh chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức

Số ký hiệu: 956/UBND-VX
Ngày ban hành: 13/08/2015
Ngày có hiệu lực: 13/08/2015
Người ký: MẪU THÁI PHƯƠNG
Trích yếu:

Tiếp tục đẩy mạnh chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức

Cơ quan ban hành: HĐND và UBND huyện
Phân loại: Công văn
File đính kèm
Văn bản khác:

công bố Bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông tại xã, thị trấn

(05/06/2014)

về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bảo 2014 tỉnh Ninh Thuận

(21/07/2014)

Thực hiện Công văn số 5429/UBND-NC ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận

(19/11/2014)

Về việc thực hiện Quyết định số 84/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận

(24/11/2014)

thực hiện Quyết định số 85/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh

(04/12/2014)

Về đầu trang