Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Kế hoạch 01/KH-UBBC của HĐND và UBND huyện :

các văn bản có liên quan đến công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của huyện Bác Ái

Số ký hiệu: 01/KH-UBBC
Ngày ban hành: 15/02/2016
Ngày có hiệu lực: 15/02/2016
Người ký: MẪU THÁI PHƯƠNG
Trích yếu:

các văn bản có liên quan đến công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của huyện Bác Ái

Cơ quan ban hành: HĐND và UBND huyện
Phân loại: Kế hoạch
File đính kèm
Văn bản khác:

về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bảo 2014 tỉnh Ninh Thuận

(21/07/2014)

Thực hiện Công văn số 5429/UBND-NC ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận

(19/11/2014)

Về việc thực hiện Quyết định số 84/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận

(24/11/2014)

thực hiện Quyết định số 85/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh

(04/12/2014)

Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2014

(27/11/2014)

Về đầu trang