Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Quyết định 71a/QĐ-UBND của HĐND và UBND huyện :

Công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước và phân bổ sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách 2017

Số ký hiệu: 71a/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/01/2017
Ngày có hiệu lực: 20/01/2017
Người ký: MẪU THÁI PHƯƠNG
Trích yếu:

Công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước và phân bổ sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách 2017

Cơ quan ban hành: HĐND và UBND huyện
Phân loại: Quyết định
File đính kèm
Văn bản khác:

về công tác phòng, chống thiên tai, lụt bảo 2014 tỉnh Ninh Thuận

(21/07/2014)

Thực hiện Công văn số 5429/UBND-NC ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận

(19/11/2014)

Về việc thực hiện Quyết định số 84/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận

(24/11/2014)

thực hiện Quyết định số 85/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh

(04/12/2014)

Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2014

(27/11/2014)

Về đầu trang