Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Ngày 04/8/2020, Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và triển khai công tác trọng tâm tháng 8 năm 2020. Đồng chí Hồ Xuân Ninh – Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện chủ...

Để phổ biến và công bố quy hoạch theo đúng quy định tại điều 38 và điều 40 Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc Hội và điều 5 Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ. Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái công bố điều chỉnh...

Ngày 25/5/2020, Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện. Đồng chí Hồ Xuân Ninh – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp; cùng...

Ngày 13/5/2020, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hồ Xuân Ninh chủ trì cuộc họp thống nhất nội dung kỷ yếu kỷ niệm 20 năm tái lập huyện; thống nhất các nội dung hỗ trợ gạo cứu đói, phân bò cải tạo đồng ruộng cho các hộ dân tham gia xây dựng...

Sáng ngày 13/05/2020, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 04 tháng đầu năm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Thanh Lâm – Phó Trưởng Ban thường trực An toàn Giao thông huyện...

Ngày 06/5/2020 tại phiên họp thường kỳ tháng 4, Củ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái tổ chức khen thưởng đột xuất cho Chi cục Thuế khu vực Ninh Sơn – Bác Ái và 3 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện trong...

Ngày 06/5/2020, Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái tổ chức phiên họp thường kỳ mở rộng tháng 4 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và triển khai công tác trọng tâm tháng 5 năm 2020. Đồng chí Hồ Xuân Ninh – Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND...

Sáng ngày 07/4/2020, đồng chí Hồ Xuân Ninh - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 khu vực chợ Phước Đại; kiểm tra tiến độ thi công dự án mở rộng chợ Phước Đại và dự án đường giao thông nội đồng (tuyến từ...

Dự báo thời tiết

Về đầu trang