Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Ngày 09/10/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 2795/SNNPTNT-TTBVTV về việc triển khai thực hiện quản lý việc sử dụng thuốc trừ cỏ trong giao thông trên địa bàn tỉnh;

Trong những năm gần đây, tỉnh Ninh Thuận nói chung và huyện Thuận Bắc nói riêng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình trạng thiếu nước tưới đang ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp.

Ngày 24/9/2018, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND về việc kiểm tra, hướng dẫn và vận động thành lập hợp tác xã mới năm 2018.

Ngày 20/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4070/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.

Ngày 17/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3965/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (CCOP) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2018-2020.

Ngày 17/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3963/KH-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung công tác ứng phó hạn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 21/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3559/KH-UBND về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ vụ Mùa 2018 đến năm 2020.

Sáng ngày 24 tháng 9 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mẫu Thái Phương chủ trì cuộc họp giao ban công tác xây dựng cơ bản 09 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2018.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên thường kỳ tháng 9, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và chương trình công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì phiên họp.

Dự báo thời tiết

Về đầu trang