Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Ngày 05/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên thường kỳ tháng 8, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2018. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì phiên họp.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 về một số cơ chế, chính sách đặc thù hô trợ tỉnh Ninh Thuận phát triên kinh tê - xã hội, ôn định sản xuât, đời sống nhân dân giai đoạn 2018 – 2023, cụ thể:

Ngày 01/8/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3283/UBND-QHXD về việc triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai đảm bảo cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 30/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3225/UBND-QHXD về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTG ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

UBND huyện Bác Ái phối hợp Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho cán bộ công chức phụ trách ISO của các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã...

Ngày 25/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3154/UBND-KT về việc tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch về nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Ngày 28/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 199/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025.

Ngày 09/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2862/UBND-QHXD về việc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm...

Ngày 05/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2816/KH-UBND về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công...

Sáng ngày 01/7/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030”.

Dự báo thời tiết

Về đầu trang