Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Ngày 09/9/2021 Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái ban hành Công văn số 1970/UBND-TH, về việc tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Thường trực Huyện uỷ và BCĐ PCD...

Ngày 06/9/2021 đồng chí Mẫu Thái Phương, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện trong thời gian qua, triển khai nhiệm vụ...

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái ngày 05/9/2021

Ngày 04/9/2021 UBND huyện ban hành Báo cáo số 394/BC-UBND về tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái ngày 04/9/2021

Ngày 03/9/2021 UBND huyện Bác Ái ban hành Quyết định số 1248/QĐ-UBND về việc thay đổi nhân sự cán bộ Y tế thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện

Ngày 01/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND về việc Kiểm tra công tác triển khai thực hiện Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 25/8/2021 tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã.

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 21(02/09/2021 9:30:00 CH) 3624

Thông báo khẩn số 21 của Trung Tâm kiểm soát bệnh tật về các địa điểm liên quan đến ca mắc Covid - 19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 02/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái ban hành Quyết định số 1242/QĐ-UBND về việc giải thể, dừng hoạt động 03 Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên tuyến đường ra vào địa bàn huyện

Ngày 02/9/2021 Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái ban hành Quyết định số 1243/QĐ-UBND về việc thành lập lại Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện

Ngày 02/9/2021 UBNND huyện Bác Ái ban hành Công văn số 1914/UBND-TH về việc tiếp tục thực hiện bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, đặc biệt trong thời gian nghỉ Lễ 2/9.

Dự báo thời tiết

Về đầu trang