Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

tài liệu năm 2020(02/09/2021 9:52:00 CH) 3626

tài liệu thanh tra

Tài liệu năm 2020(27/08/2021 9:59:00 SA) 3598

Tài liệu thanh tra năm 2020

Kế hoạch(17/08/2021 8:13:00 SA) 3567

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG(17/08/2020 9:22:00 SA) 3225

Kết quả thanh tra quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ khai hoang, phục hóa ruộng bậc thang theo NGhị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ tại xã Phước Trung

BỔ SUNG TÀI LIỆU CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019

CÔNG KHAI DAH MỤC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG LĨNH VỰC KHEN THƯỞNG

CÔNG KHAI DANH MỤC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG THUỘC LĨNH VỰC CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ KHEN THƯỞNG

CÔNG KHAI DANH MỤC CHỐNG THAM NHŨNG(03/07/2020 8:11:00 SA) 3142

CÔNG KHAI CÁC LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Thực hiện Công văn 1914/UBND-TCDNC, ngày 28/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai minh bạch công tác phòng, chống tham nhũng. Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái đăng tải công khai các danh mục phòng chống tham nhũng năm 2019

Dự báo thời tiết

Về đầu trang