Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Tại Quyết định 774/QĐ-TTg, Chính phủ đã công bố Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Đây là nội dung nổi bật được nêu tại Thông tư 12/2020/TT-BGTVT về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Chiều ngày 10/6/2020, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 107/2020/QH14 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết 55/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết 28/2016/QH14.

Từ ngày 01/7/2020, Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam chính thức có hiệu lực. Từ ngày này, người dân có Căn cước công dân sẽ được cấp hộ chiếu ở bất cứ tỉnh, thành nào.

Thực hiện đúng tinh thần của Ngân hàng Nhà nước về xác thực thông tin tại Thông tư 23/2019/TT-NHNN, từ ngày 07/7/2020, những tài khoản Ví điện tử chưa xác thực sẽ bị tạm khóa dịch vụ.

Từ ngày 01/8/2020, khi Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực, toàn bộ xe kinh doanh phải đổi sang biển vàng.

Để xử lý những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, ngày 15/6/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Hướng dẫn số 2965/HD-BNV.

Ngày 19/6/2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 121/2020/QH14 tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Ngày 16/6/2020, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án số 58/2020/QH14 đã được Quốc hội chính thức thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Tại Nghị định 79/2020/NĐ-CP, Chính phủ đã quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

Dự báo thời tiết

Về đầu trang