Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Theo kế hoạch, sáng thứ 2 ngày 06/8/2018, huyện Bác Ái tổ chức chào cờ và sinh hoạt pháp luật trong tháng 8/2018 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các khối Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, công tác xây dựng đội ngũ trí thức tại huyện Bác Ái...

Trong thời gian qua công tác tuyên truyền biển, đảo đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của...

Trong thời gian qua công tác tuyên truyền biển, đảo đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của...

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, công tác xây dựng đội ngũ trí thức tại huyện Bác Ái...

Ngày 30/7/2018, đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội trực tuyến với các địa phương đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2018.

Thực hiện kế hoạch số 91-KH/HU, ngày 29/6/2018 của Ban Thường vụ huyện ủy về học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương bảy, khóa XII; Từ ngày 17-18/2018, Ban Thường vụ huyện ủy Bác Ái đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt...

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Bắc Việt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng tỉnh ủy; các đồng chí huyện ủy viên, trưởng phòng và phó trưởng phòng các đơn vị đóng trên địa bàn huyện.

Sau 2 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” huyện Bác Ái đã đạt nhiều kết quả tích cực. Từ đây, đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan...

Sáng ngày 17/7/2018, Huyện ủy Bác Ái tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể đóng trên địa bàn huyện; các...

Dự báo thời tiết

Về đầu trang