Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Ngày 17/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3965/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (CCOP) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2018-2020.

Ngày 17/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3963/KH-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung công tác ứng phó hạn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 23/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về công tác phòng, tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 21/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3559/KH-UBND về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ vụ Mùa 2018 đến năm 2020.

Ngày 27/9/2018, UBND huyện Bác Ái ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND về việc triển khai tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018.

Nhằm tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả Đề án 406 về hỗ trợ đồng bào Bác Ái góp phần giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020.

Để huy động tối đa học sinh ra lớp, chống nguy cơ bỏ học, đảm bảo giữ chuẩn Quốc gia về phổ cập các cấp học năm học 2018-2019, theo đó, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành, Ủy ban nhân dân các xã huy động mọi lực lượng xã hội cùng tham gia vận...

Sáng ngày 19/9/2018, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tập huấn hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện và xã, đồng chí Mẫu Thái Phương – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện – Chủ trì Hội nghị.

Ngày 31/8/2018, Chính Phủ ban hành Nghị định số 111/2018/NĐ-CP quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2018.

Theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, có hiệu lực thi hành từ 6/9/2018.

Dự báo thời tiết

Về đầu trang