Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Chiều ngày 07/8/2019 Đoàn công tác của Uỷ ban nhân dân huyện do đồng chí Cấn Thị Hà – UVTVHU – Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn đã chủ trì buổi làm việc với UBND xã Phước Tiến để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hoá – xã...

Chiều ngày 07/8/2019 Đoàn công tác của Uỷ ban nhân dân huyện do đồng chí Cấn Thị Hà – UVTVHU – Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn đã chủ trì buổi làm việc với UBND xã Phước Tiến để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hoá – xã...

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đúng luật định, sáng ngày 16/12/2016 kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Bác Ái đã bế mạc, thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này HĐND huyện đã nhất trí thông qua 3 Nghị quyết:

Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đầu tư và...

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”. Tại xã vùng cao Phước Bình, huyện Bác Ái đã có những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Được sự phân công của Chính phủ về giúp đỡ, hỗ trợ cho các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a, qua 10 năm đồng hành cùng huyện Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã hỗ trợ tổng kinh phí trên 30.647 triệu đồng, trong đó: Xây dựng các Trạm y tế: 7.960 triệu...

Ngày 28/6/2019, Uỷ ban nhân dân huyện Bác Ái ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018.

Ngày 24/6/2019, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 826/UBND-NV về việc triển khai, thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân...

Dự báo thời tiết

Về đầu trang