Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Thực hiện Công văn số 4211/UBND-VXNV ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai, thực hiện Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg ngày 09/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ;

Ngày 18/9/2019, Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái tổ chức Hội nghị tham vấn ý kiến lần 2 xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá các dân tộc trên địa bàn huyện, đồng chí Cấn Thị Hà – UVTVHU – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị; tham...

Chiều ngày 02/10/2019, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp thông qua lần 1 Báo cáo chuyên đề kinh tế - xã hội phục vụ Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Hồ Xuân Ninh – Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch...

Sáng ngày 20/3/2019, Uỷ ban nhân dân huyện Bác Ái tổ chức Hội nghị Sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững; tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Bình – UVTVTU – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở,...

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/HU ngày 07/6/2017 của Huyện ủy Bác Ái về tăng cường các biện pháp nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trên địa bàn huyện.

Chiều ngày 10/7/2019, đồng chí Hồ Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp triển khai xây dựng đề xuất cơ chế đặc thù cho huyện. Tham dự Hội nghị có đồng chí Cấn Thị Hà – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, lãnh đạo các phòng, ban,...

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo toàn huyện năm 2019, xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện các chính sách...

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng trong thời gian tới trên địa bàn huyện. Ngày 12/9/2019, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 1258/UBND-TH chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã thực hiện...

Sáng ngày 12/9/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Bảo vệ Quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao tặng quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Tiến, đồng chí Cấn Thị Hà – UVTVHU – Phó Chủ tịch UBND...

Dự báo thời tiết

Về đầu trang