Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9, kỷ niệm 68 năm ngày thành lập, 58 năm ngày giải phóng và 18 năm năm ngày tái lập huyện Bác Ái.

Ngày 09/10/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 2795/SNNPTNT-TTBVTV về việc triển khai thực hiện quản lý việc sử dụng thuốc trừ cỏ trong giao thông trên địa bàn tỉnh;

Trong những năm gần đây, tỉnh Ninh Thuận nói chung và huyện Thuận Bắc nói riêng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình trạng thiếu nước tưới đang ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp.

Ngày 24/9/2018, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND về việc kiểm tra, hướng dẫn và vận động thành lập hợp tác xã mới năm 2018.

Ngày 20/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4070/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.

Ngày 17/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3965/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (CCOP) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2018-2020.

Ngày 17/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3963/KH-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung công tác ứng phó hạn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 23/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về công tác phòng, tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 21/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3559/KH-UBND về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ vụ Mùa 2018 đến năm 2020.

Ngày 27/9/2018, UBND huyện Bác Ái ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND về việc triển khai tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018.

Dự báo thời tiết

Về đầu trang