Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Ngày 01/8/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3283/UBND-QHXD về việc triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai đảm bảo cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 30/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3225/UBND-QHXD về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTG ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

Theo kế hoạch, sáng thứ 2 ngày 06/8/2018, huyện Bác Ái tổ chức chào cờ và sinh hoạt pháp luật trong tháng 8/2018 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các khối Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, công tác xây dựng đội ngũ trí thức tại huyện Bác Ái...

Sáng 06/8/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về trẻ em tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị.

Ngày 07/8/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên thường kỳ tháng 7, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và công tác trọng tâm tháng 8 năm 2018. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì phiên họp.

Ngày 26/7/2018, UBND xã Phước Tân tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tín dụng chính sách 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, ông Pinăng Ngọc - Chủ tịch UBND xã chủ trì, tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Bền - Bí thư Đảng uỷ...

Ngày 05/7/2018, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 233/TB-VPUB về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6/2018.

Ngày 02/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2726/KH-UBND của về việc triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa...

Ngày 25/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3154/UBND-KT về việc tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch về nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Dự báo thời tiết

Về đầu trang