Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Ngày 02/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1251/UBND-KTTH về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 và chuẩn bị kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2019.

Sáng 1/4/2019, tại xã Phước Tiến, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Bác Ái đã tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Sáng ngày 22/3/2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Tỉnh với các địa phương về thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Hậu tại Hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 địa phương năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh tại Hội nghị Tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Ngày 15/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 5477/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2019-2020).

Ngày 15/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 963/KH-UBND về việc điều tiết các hồ chứa nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 và vụ Hè Thu năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 05/3/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo điều hành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 19/02/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành công văn số 388/SNNPTNT-CNTY của về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018 và triển khai Kế hoạch năm 2019.

Dự báo thời tiết

Về đầu trang