Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

LĨNH VỰC VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ(17/11/2021 4:26:00 CH) 3814

Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (Mã quản lý quốc gia: 1.005092.000.00.00.H43)(Mã: QH11555)

Lĩnh vực lâm nghiệp(17/11/2021 4:15:00 CH) 3813

Xác nhận Bảng kê lâm sản (Mã quản lý quốc gia: 1.000037.000.00.00.H43)(Mã: QH11632).

Lĩnh vực bảo vệ môi trường (16/11/2021 4:16:00 CH) 3808

Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường (Mã quản lý quốc gia: 1.004138.000.00.00.H43)(Mã: QH11800)

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (Mã quản lý quốc gia: 2.000575.000.00.00.H43)(Mã: QH11476)

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (Mã quản lý quốc gia: 2.000720.000.00.00.H43)(Mã: QH11474)

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh (Mã quản lý quốc gia: 1.001570.000.00.00.H43)(Mã: QH11475)

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (Mã quản lý quốc gia: 2.000720.000.00.00.H43)(Mã: QH11474)

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh (Mã quản lý quốc gia: 1.001612.000.00.00.H43)

Dự báo thời tiết

Về đầu trang