Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
270/TB-UBND

danh sách công chức tham gia đánh giá chương trình hành động bổ nhiệm chức danh trưởng, phó phòng ban thuộc UBND huyện

06/08/2019
12/BC-TKT

kết quả kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính các phòng, ban thuộc huyên lúc 09 giờ 30 ngày 18/7

18/07/2019
94/BC-UBND

Kết quả đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

29/03/2019
263/TB-UBND

Thông báo kết quả kỳ xét tuyển công chức cấp xã huyện Bác Ái năm 2018

25/09/2018
120/KH-UBND

Tổ chức gặp mặt cán bộ tiêu biểu làm công tác dân vận, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

01/08/2018
1079/QĐ-UBND

Bãi bỏ Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND huyện Bác Ái về Quy chế thi đua khen thưởng

24/07/2018
197/TB-UBND

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Bác Ái năm 2018

17/07/2018
108/KH-UBND

Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

10/07/2018
474a

Phòng Tài chính - Kế hoạch công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 trình HĐND huyện 

12/03/2018
2058/QĐ-UBND

về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của UBND huyện Bác Ái

29/12/2017
472/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

28/12/2017
1355

thực hiện Quyết định 89 của UBND tỉnh về tuyển dụng cán bộ công chức

24/10/2017
375/TB-UBND

thông báo kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2017

09/10/2017
357/TB-HĐXT

Kế hoạch tổ chức phỏng vấn công chức cấp xã năm 2017

21/09/2017
99/kH-UBND

nâng cao chỉ số quản trị hành chính công (PAPI)

14/06/2017
79/TB-UBND

điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Bác Ái năm 2017

17/03/2017
63/TB-UBND

thông báo tuyển dụng công chức cấp xã

07/03/2017
206/QĐ-UBND

thành lập tổ công tác theo dõi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của UBND huyện

28/02/2017
71a/QĐ-UBND

Công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước và phân bổ sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách 2017

20/01/2017
1656/UBND-VX

chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ

27/12/2016
2160/QĐ-UBND

Kế hoạch cải cách hành chính của UBND Bác Ái năm 2017

14/11/2016
2105/QĐ-UBND

Kế hoạch cải cách hành chính UBND Bác Ái giai đoạn 2016-2020

08/11/2016
121/TB-BCĐ

Thông báo Kết luận của đồng chí Cấn Thị Hà tại phiện họp về cái cách hành chính UBND huyện năm 2016

03/11/2016
152/KH-UBND

Kế hoạch nâng cao chỉ số (PCI) trên địa bàn huyện Bác Ái

28/10/2016
du thao

dự thảo kế hoạch CCHC 

12/10/2016
06/2016/QĐ-UBND

ban hânhf quy chế làm việc của UBND huyện Bác Ái năm 2016-2021

24/08/2016
1619a/QĐ-UBND

phân công nhiệm vụ thành viên UBND huyện

24/08/2016
34/2016/NQ-HĐND

phê duyệt danh mục công trình chuẩn bị đầu tư trên địa bàn huyện Bác Ái năm 2017

29/07/2016
35/2016/NQ-HĐND

về chương trình giám sát năm 2017

29/07/2016
36/2016/NQ-HĐND

về quyết toán, thu chi ngân sách

29/07/2016
99/TB-UBND

Thông báo Chào cờ Sáng Thứ 2 ngày 04/7/2016

30/06/2016
51/NQ-UBBC

Nghị Quyết công bố kết quả những người trúng cử Đại biểu HĐND huyện Bác Ái nhiệm kỳ 2016-2021

31/05/2016
50/NQ-UBBC

về việc công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bác Ái nhiệm kỳ 2016-2021

30/05/2016
61/TB-VPUB

thông báo của Chủ tịch tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chóng tham nhũng

16/03/2016
01/KH-UBBC

các văn bản có liên quan đến công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của huyện Bác Ái

15/02/2016
269/QĐ-UBND

Thành lập Ủy ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bác Ái nhiệm kỳ 2016-2021

27/01/2016
3101/SKHĐT-TĐGS

Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2015

24/12/2015
09/2015/NQ-HĐND

Nghị Quyết HĐND huyện 2015, kỳ hợp thứ 12

23/12/2015
83/2015/QĐ-UBND

Ban hành chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài giai đoạn 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

25/11/2015
1505/QĐ-UBND

về việc ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 của UBND huỵen Bác Ái

30/09/2015
Về đầu trang