Trang thông tin điện tử huyện Bác Ái kính chào quý khách !

Từ ngày 03/8/2020 Bộ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện Bác Ái chính thức đi vào hoạt động.

Dự báo thời tiết

Về đầu trang