Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai cho các hộ nghèo vay vốn kịp thời từ nguồn vốn uỷ thác của UBND huyện Bác Ái

Đăng ngày 29 - 11 - 2022
Lượt xem: 122
100%

Trong thời gian qua hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Bác Ái ngày càng đạt hiệu quả cao, thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 67-CT/TU của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 41-KH/HU ngày 03/8/2021 của Huyện Uỷ Bác Ái về thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 59/KH/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đồng thời với sự quan tâm của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đối với hoạt động của NHCSXH và tín dụng chính sách xã hội, đã ưu tiên dành một phần ngân sách huyện chuyển sang NHCSXH cùng với nguồn vốn Trung ương thực hiện tốt chính sách tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

 

Sau khi nguồn vốn ủy thác từ ngân sách huyện được chuyển sang, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã kịp thời phối hợp các Phòng, ban liên quan và UBND các xã tham mưu BĐD-HĐQT NHCSXH huyện phân bổ nguồn vốn theo nhu cầu thực tế của hộ vay và kết quả bình xét, giới thiệu cho vay của UBND các xã. UBND các xã đã chỉ đạo Ban quản lý các thôn thông báo rộng rãi trên hệ thống loa đài để cho toàn thể hộ dân biết và đăng ký vay vốn tín dụng chính sách xã hội. Chỉ đạo tổ chức Hội nhận uỷ thác, Ban quản lý thôn, Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tổ chức họp thôn, họp Tổ TK&VV để rà soát, làm việc trực tiếp những hộ vay có phương án sản xuất kinh doanh, có mô hình chăn nuôi hiệu quả, chấp hành tốt để tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện cho hộ dân vay để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm.  Căn cứ danh sách các hộ vay có nhu cầu vay vốn và đủ điều kiện vay vốn. Chỉ đạo cho các tổ chức Hội nhận ủy thác, Ban quản lý thôn, các Tổ TK&VV phối hợp với cán bộ tín dụng NHCSXH huyện họp bình xét và làm thủ tục hồ sơ vay vốn kịp thời.

Hằng năm BĐD-HĐQT NHCSXH huyện đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách tại cấp xã; thành viên là chủ tịch UBND cấp xã hàng quý kiểm tra ít nhất 1 thôn, 1 tổ và 1 số hộ vay vốn,.Các cấp hội nhận uỷ thác thực hiện kiểm tra việc sử dụng vốn vay của 100% các món vay trong vòng 30 ngày kể từ ngày NHCSXH giải ngân cho khách hàng. Đôn đốc Ban quản lý Tổ TK&VV giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả, trả nợ gốc, trả lãi tiền vay, thực hành tiết kiệm,... của tổ viên. Chứng kiến việc giải ngân, thu nợ gốc, thu lãi và giám sát các phiên giao dịch xã, các hoạt động giao dịch của NHCSXH tại xã; tham gia, giám sát các hoạt động của NHCSXH khi làm việc với khách hàng, Tổ TK&VV. Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động Tổ TK&VV, sử dụng vốn vay của các tổ viên. Tại mỗi Tổ TK&VV, thực hiện kiểm tra sử dụng vốn vay của tối thiểu 75% tổ viên đang còn dư nợ.

Đến nay nguồn vốn đã uỷ thác sang với số tiền là 1.175 triệu đồng, đã thực hiện cho vay được hơn 30 hộ nghèo của 09/09 xã. Hầu hết những hộ vay sau khi được tiếp cận nguồn vốn đều đầu tư vào sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, với mức cho vay bình quân mỗi hộ đạt gần 40 triệu đồng. Nhờ vào nguồn vốn trên đã giúp cho hơn 30 hộ nghèo của địa phương có vốn đầu tư là căn cơ cho việc phát triển chăn nuôi, sản xuất để thoát nghèo, bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, cải thiện đời sống. Đặc biệt, vốn ủy thác của huyện đã góp phần vào mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.

Tin liên quan

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra công tác triển khai...(22/05/2023 10:52 SA)

Ông Phạm Văn Tỵ, trưởng thôn Tà lú 1 – xã Phước Đại có nhiều đóng góp trong việc quản lý và triển...(19/05/2023 2:55 CH)

Ban đại diện – Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bác Ái tham gia hoạt động “Gửi...(19/05/2023 10:28 SA)

Uỷ ban nhân dân các xã Phước Chính, Phước Trung và Phước Tiến tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác...(15/01/2023 2:08 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện họp sơ kết quý IV năm 2022 và đề ra phương...(15/01/2023 2:02 CH)

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI, TỈNH NINH THUẬN TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG...(08/01/2023 5:59 SA)

Tin mới nhất

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra công tác triển khai...(22/05/2023 10:52 SA)

Ông Phạm Văn Tỵ, trưởng thôn Tà lú 1 – xã Phước Đại có nhiều đóng góp trong việc quản lý và triển...(19/05/2023 2:55 CH)

Ban đại diện – Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bác Ái tham gia hoạt động “Gửi...(19/05/2023 10:28 SA)

Uỷ ban nhân dân các xã Phước Chính, Phước Trung và Phước Tiến tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác...(15/01/2023 2:08 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện họp sơ kết quý IV năm 2022 và đề ra phương...(15/01/2023 2:02 CH)

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI, TỈNH NINH THUẬN TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG...(08/01/2023 5:59 SA)

85 người đang online
°