Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

Về việc tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

Đăng ngày 01 - 12 - 2022
Lượt xem: 164
100%

 


221.pdf-KH.pdf

Tin liên quan

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội vụ huyện Bác Ái(10/04/2023 4:09 CH)

Thông báo danh sách công chức đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự đánh giá chương trình hành động...(05/01/2023 3:13 CH)

THÔNG BÁO(05/10/2022 9:06 SA)

Thông báo về việc công bố danh mục tài liệu ôn tập xét chọn công chức cấp xã vào làm công chức...(19/09/2022 8:44 SA)

Kế hoạch tổ chức đánh giá chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm, bổ nhiệm...(09/09/2022 2:27 CH)

Thông báo xét chọn, tiếp nhận cán bộ cấp xã vào làm công chức tại Uỷ ban nhân dân huyện Bác Ái (09/09/2022 2:24 CH)

Tin mới nhất

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội vụ huyện Bác Ái(10/04/2023 4:09 CH)

Thông báo danh sách công chức đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự đánh giá chương trình hành động...(05/01/2023 3:13 CH)

Về việc công bố danh mục tài liệu ôn tập xét chọn cán bộ, công chức cấp xã vào làm tại UBND huyện...(14/10/2022 9:13 SA)

THÔNG BÁO(05/10/2022 9:06 SA)

Thông báo về việc công bố danh mục tài liệu ôn tập xét chọn công chức cấp xã vào làm công chức...(19/09/2022 8:44 SA)

Kế hoạch tổ chức đánh giá chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm, bổ nhiệm...(09/09/2022 2:27 CH)

106 người đang online
°