Ban đại diện – Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bác Ái tham gia hoạt động “Tháng hành động gửi tiền chung tay vì người nghèo”

Đăng ngày 12 - 05 - 2022
Lượt xem: 135
100%

Ngày 11/5/2022 Ban đại diện – Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bác Ái đã tham gia phát động “Tháng hành động gửi tiền chung tay vì người nghèo do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác cấp tỉnh tổ chức

Lễ phát động "Tháng hành động chung tay vì người nghèo"

 

Tại buổi lễ phát động, khách hàng, các đại diểu đã nghe Chi nhánh NHCSXH tỉnh giới thiệu các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, hình thức gửi, địa điểm nhận và chi trả tiền gửi tiết kiệm đang áp dụng trong hệ thống NHCSXH. Qua đó, nhằm góp phần tăng cường nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội, giảm cấp bù ngân sách nhà nước, bổ sung vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh; đảm bảo thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Hoạt động gửi tiền tiết kiệm vào NHCSXH đã thể hiện tính nhân văn sâu sắc, tạo nguồn lực tài chính đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của huyện. Qua đó đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và của toàn xã hội trong việc tạo nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội; các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống tương thân, tương ái tham gia “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”, thực sự là “hành động nhỏ - ý nghĩa lớn”; góp phần cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và không để ai bị bỏ lại phía sau, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 Ngay sau lễ phát động, nhiều người dân trên địa bàn huyện tham gia gửi 04 sổ tiết kiệm với số tiền hơn 81 triệu đồng. Không chỉ duy trì hoạt động trong lễ phát động, thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện sẽ tiếp tục triển khai tuyên truyền vận động cán bộ công nhân viên chức, các cơ quan đơn vị, người dân tham gia và tổ chức phát động tại tất cả các điểm giao dịch xã còn lại trên địa bàn huyện. Thời gian thực hiện từ ngày 11/5/2022 đến ngày 11/6/2022.

Tin liên quan

Chủ tịch UBND xã Phước Thành, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý vốn tín dụng chính sách của...(21/09/2022 10:24 SA)

XÃ PHƯỚC BÌNH - HUYỆN BÁC ÁI NHIỀU HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC ĐƯỢC TIẾP...(07/09/2022 11:13 SA)

GIA ĐÌNH ANH KATƠR HẬU, THÔN BẠC RÂY 2- XÃ PHƯỚC BÌNH- HUYỆN BÁC ÁI QUYẾT TÂM THOÁT NGHÈO BỀN...(25/08/2022 9:52 SA)

XÃ PHƯỚC ĐẠI, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(24/08/2022 9:59 SA)

Ban đại diện – Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bác Ái kiểm tra việc triển...(17/08/2022 11:13 SA)

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND xã Phước Thành, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý vốn tín dụng chính sách của...(21/09/2022 10:24 SA)

XÃ PHƯỚC BÌNH - HUYỆN BÁC ÁI NHIỀU HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC ĐƯỢC TIẾP...(07/09/2022 11:13 SA)

GIA ĐÌNH ANH KATƠR HẬU, THÔN BẠC RÂY 2- XÃ PHƯỚC BÌNH- HUYỆN BÁC ÁI QUYẾT TÂM THOÁT NGHÈO BỀN...(25/08/2022 9:52 SA)

XÃ PHƯỚC ĐẠI, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(24/08/2022 9:59 SA)

Ban đại diện – Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bác Ái kiểm tra việc triển...(17/08/2022 11:13 SA)

16 người đang online
°