UBND HUYỆN BÁC ÁI BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 20 NĂM TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2002/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2002 CỦA CHÍNH PHỦ

Đăng ngày 08 - 06 - 2022
Lượt xem: 32
100%

Thực hiện Kế hoạch số 2244/KH-UBND ngày 26/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận kế hoạch tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ/CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ;

 

Nhằm đánh giá kết quả đạt được sau 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP. Xác định vị trí và vai trò của tín dụng chính sách xã hội để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới, nhằm góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái ban hành Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 117/KH-UBND kế hoạch tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ./.


918_QĐ.pdf | 117-KH.pdf

Tin liên quan

Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái chỉ đạo tập trung phối hợp thực hiện hoàn thành kế hoạch tín dụng...(25/05/2022 8:18 SA)

Ban đại diện – Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bác Ái tham gia hoạt động...(12/05/2022 9:10 CH)

Ban đại diện – Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bác Ái kiểm tra việc triển...(29/04/2022 8:15 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bác Ái giải ngân cho học sinh có hoàn cảnh gia...(29/04/2022 8:28 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(29/04/2022 8:21 CH)

Tin mới nhất

Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái chỉ đạo tập trung phối hợp thực hiện hoàn thành kế hoạch tín dụng...(25/05/2022 8:18 SA)

Ban đại diện – Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bác Ái tham gia hoạt động...(12/05/2022 9:10 CH)

Ban đại diện – Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bác Ái kiểm tra việc triển...(29/04/2022 8:15 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bác Ái giải ngân cho học sinh có hoàn cảnh gia...(29/04/2022 8:28 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(29/04/2022 8:21 CH)

5 người đang online
°