Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Phước Bình triển khai có hiệu quả nguốn vốn tín dụng chính sách

Đăng ngày 11 - 07 - 2022
Lượt xem: 36
100%

Hiện nay, Đoàn thanh niên xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận đang quản lý 05 tổ tiết kiệm vay vốn theo địa bàn dân cư, với tổng dư nợ trên 11.769 triệu đồng/240 hộ vay, bình quân mỗi hộ vay từ 15 triệu đồng đến 50 triệu đồng, với 12 chương trình tín dụng, tỷ lệ thu lãi đạt trên 100% số lãi phải thu; nợ quá hạn chiếm 0% tổng dư nợ; lãi tồn là 47,4 triệu đồng. Từ các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước, nhiều hội viên đã đầu tư đúng mục đích mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhờ đó không chỉ thoát được nghèo mà còn vươn lên, cuộc sống khá giả, đồng thời góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương

 

Trên cơ sở xác định đầy đủ chức năng, nhiệm vụ trong thực hiện nội dung công việc trong hợp đồng Ủy thác giữa Ngân hàng Chính sách xã hội và Đoàn thanh niên xã. Đoàn thanh niên xã đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ban giảm nghèo xã tập trung triển khai đầy đủ các nội dung công việc, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động bằng việc đề ra nhiều giải pháp quan trọng để triển khai thực hiện. Thông qua đó một mặt vừa bảo đảm cùng với Ngân hàng Chính sách Xã hội đưa vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng một cách công khai, dân chủ, tạo được lòng tin trong nhân dân, phát huy hiệu quả trong sử dụng vốn vay. Mặt khác là điều kiện giúp tập hợp, củng cố, gắn kết, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn tại các thôn.

Để đạt được các kết quả trên, bản thân Ông Katơr Cu, Bí thư Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh xã Phước Bình đã tập trung chỉ đạo, thường xuyên tuyên truyền và phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đến mọi Đoàn viên thanh niên và người dân trong xã. Đoàn Thanh Niên xã thường xuyên phối hợp với Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn và cán bộ tín dụng Ngân hàng Chính sách Xã hội kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay của tổ viên, đôn đốc hộ vay trả lãi hàng tháng, trả gốc khi đến hạn theo định kỳ đã thỏa thuận, thông báo kịp thời cho Ngân hàng Chính sách Xã hội những trường hợp hộ vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan, các hộ vay sử dụng vốn vay sai mục đích để xử lý theo quy định. Qua đó làm cho các hộ vay có ý thức trong việc sử dụng vốn vay sao cho có hiệu quả, trả lãi, gốc đúng thời hạn, đồng thời giảm bớt những khó khăn khi bị rủi ro, tạo thêm thu nhập phục vụ cho hoạt động của hội trong các phong trào. Thường xuyên kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn. Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ban giảm nghèo để xử lý các trường hợp nợ chây ỳ, lãi tồn đọng.

Thời gian tới, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh xã Phước Bình chủ động phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái rà soát nắm bắt diễn biến tình hình thời tiết, thường xuyên rà soát thiệt hại của khách hàng vay vốn để thực hiện các giải pháp hỗ trợ kịp thời. Đối với các hộ vay vốn đủ điều kiện xử lý rủi ro theo quy định thì hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ kịp thời trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Tiếp tục phối hợp tốt với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho hội viên được tiếp cận với nguồn vốn để đầu tư, mở rộng các mô hình kinh tế, phát triển dịch vụ; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương ./.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận họp sơ...(11/07/2022 9:18 CH)

UBND HUYỆN BÁC ÁI BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 20 NĂM TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI...(08/06/2022 8:51 SA)

Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái chỉ đạo tập trung phối hợp thực hiện hoàn thành kế hoạch tín dụng...(25/05/2022 8:18 SA)

Ban đại diện – Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bác Ái tham gia hoạt động...(12/05/2022 9:10 CH)

Ban đại diện – Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bác Ái kiểm tra việc triển...(29/04/2022 8:15 SA)

34 người đang online
°