Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

Ủy ban nhân dân huyện họp trực tuyến thường kỳ kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2022

Đăng ngày 14 - 09 - 2022
Lượt xem: 137
100%

Chiều ngày 13/9/2022, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ mở rộng tháng 9/2022 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong kinh tế - xã hội tháng 09 tháng đầu năm 2022 và Chương trình công tác trọng tâm 03 tháng cuối năm 2022 và cho ý kiến một số nội dung khác có liên quan. Đồng chí Hồ Xuân Ninh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp; cùng tham dự có các Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Thành viên UBND huyện; Lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất, Trung tâm Y tế, Hạt Kiểm lâm, Kho bạc, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Bác Ái; Trường PTDT NT Pinăng Tắc và Trường THCS-THPT Bác Ái; Lãnh đạo HĐND, UBND của 09 xã (tham dự tại điểm cầu trực tuyến xã).

Toàn cảnh Hội nghị

 

Nhìn chung trong 9 tháng đầu năm 2022, với sự tập trung nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, tình hình KT-XH của huyện tiếp tục duy trì ổn định. Huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh đạt được nhiều kết quả nhất định. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững,... Đạt được kết quả trên là sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, điều hành đồng bộ của chính quyền và sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể từ Huyện đến Xã trong việc triển khai thực hiện mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Bên cạnh đó, Các ngành, UBND các xã đã chủ động khắc phục được những khó khăn, tiếp tục hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống, sản xuất, công tác chăm lo cho nhân dân đón tết với tinh thần vui tươi, an toàn, tiết kiệm đúng với tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Sản xuất nông nghiệp đạt kế hoạch; dịch bệnh cây trồng, vật nuôi cơ bản được kiểm soát. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được triển khai quyết liệt. Công tác thanh, kiểm tra đất đai, khoáng sản được tăng cường; công tác tuyên truyền mang lại nhiều hiệu ứng tích cực; các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai kịp thời; an ninh trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Tỷ lệ học sinh đến lớp sau khai giảng năm học mới chưa cao mặc dù công tác vận động học sinh ra lớp được tập trung chỉ đạo, vẫn còn học sinh nghỉ học đi làm ăn xa, nghỉ học cách nhật; Giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của nhân dân; giá cả vật tư đầu vào cao (xăng dầu, phân bón, thức ăn gia súc,...), giá nông sản thực phẩm thấp (lúa, thịt bò hơi, heo hơi,...) thấp ảnh hưởng đến sản xuất, thu nhập của bà con nông dân; công tác kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất chưa thật sự chuyển biến tích cực; Tình hình sang nhượng, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định chưa được phát hiện và xử lý kịp thời tại các xã; chế độ thông tin, báo cáo đôi lúc chưa kịp thời đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động chung.

Để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu còn khó khăn, đề ra những giải pháp thiết thực, hữu hiệu phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra; tuyên truyền vận động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức về các chủ trương, chính sách, pháp luật Nhà nước, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo Nghị quyết HĐND huyện. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính và hoạt động của các ban ngành, đoàn thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn từng ngành, từng cấp; Phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: đầu tư, xây dựng, đất đai,... Triển khai các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, việc làm bền vững từ các chương trình MTQG trên địa bàn huyện kịp thời, hiệu quả, đảm bảo gắn với từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các chính sách hỗ trợ, các chương trình triển khai trên địa bàn huyện; kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ở cơ sở, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.  Đổi mới phong trào thi đua yêu nước, gắn với xây dựng và triển khai nhân rộng các mô hình hay, kinh nghiệm tốt, có hiệu quả kinh tế; các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực như: giáo dục, văn hóa, y tế, xã hội,... Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền của các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện; phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, UBND các xã và Mặt trận các đoàn thể thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tập trung giải quyết những bức xúc của nhân dân ngay cơ sở, nhất là về đất đai, giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp của các cấp các ngành trong 03 tháng cuối năm 2022./.

Tin liên quan

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC...(12/09/2023 9:19 CH)

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN BÁC ÁI TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ NGUỐN VỐN VAY TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH (12/09/2023 9:15 CH)

XÃ PHƯỚC HÒA, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(12/09/2023 9:12 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(30/08/2023 8:28 SA)

Hiệu quả từ chương trình tín dụng chính sách xã hội(14/08/2023 2:47 CH)

UBND huyện Bác Ái triển khai thực hiện Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng...(14/08/2023 2:53 CH)

Tin mới nhất

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC...(12/09/2023 9:19 CH)

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN BÁC ÁI TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ NGUỐN VỐN VAY TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH (12/09/2023 9:15 CH)

XÃ PHƯỚC HÒA, THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI, TỪNG BƯỚC GIÚP NGƯỜI DÂN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG(12/09/2023 9:12 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng...(30/08/2023 8:28 SA)

Hiệu quả từ chương trình tín dụng chính sách xã hội(14/08/2023 2:47 CH)

UBND huyện Bác Ái triển khai thực hiện Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng...(14/08/2023 2:53 CH)

130 người đang online
°