Kế hoạch tổ chức đánh giá chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và đào tạo huyện

Đăng ngày 09 - 09 - 2022
Lượt xem: 119
100%

 


188.pdf

Tin liên quan

Về việc tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm lại chức...(01/12/2022 10:58 SA)

THÔNG BÁO(05/10/2022 9:06 SA)

Thông báo về việc công bố danh mục tài liệu ôn tập xét chọn công chức cấp xã vào làm công chức...(19/09/2022 8:44 SA)

Thông báo xét chọn, tiếp nhận cán bộ cấp xã vào làm công chức tại Uỷ ban nhân dân huyện Bác Ái (09/09/2022 2:24 CH)

CHÍNH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ LUÂN CHUYỂN CÔNG TÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH...(14/08/2022 7:54 CH)

Tin mới nhất

Về việc tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm lại chức...(01/12/2022 10:58 SA)

Về việc công bố danh mục tài liệu ôn tập xét chọn cán bộ, công chức cấp xã vào làm tại UBND huyện...(14/10/2022 9:13 SA)

THÔNG BÁO(05/10/2022 9:06 SA)

Thông báo về việc công bố danh mục tài liệu ôn tập xét chọn công chức cấp xã vào làm công chức...(19/09/2022 8:44 SA)

Thông báo xét chọn, tiếp nhận cán bộ cấp xã vào làm công chức tại Uỷ ban nhân dân huyện Bác Ái (09/09/2022 2:24 CH)

36 người đang online
°