Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Ban dân vận Huyện ủy

Đăng ngày 17 - 04 - 2022
Lượt xem: 33
100%

Huyện ủy Bác Ái ban hành Quyết định số 621-QĐ/HU, ngày 12/4/2022 vế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban dân vận Huyện ủy

 

Đính kèm file: 621_Ban dân vận.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

THÔNG BÁO CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ THUỘC HUYỆN BÁC ÁI NĂM 2022(22/06/2022 3:23 CH)

THÔNG BÁO XÉT CHỌN, TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀO LÀM CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN BÁC ÁI(17/06/2022 8:13 CH)

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN BÁC...(10/06/2022 7:58 SA)

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Văn phòng Huyện ủy (22/04/2022 3:43 CH)

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Ban Tổ chức Huyện ủy (22/04/2022 3:43 CH)

4 người đang online
°