Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

Hướng dẫn đăng ký, đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến lĩnh vực "đăng ký thành lập hoạt động Hộ kinh doanh" trên Cổng dịch vụ công của tỉnh

Đăng ngày 09 - 03 - 2023
Lượt xem: 221
100%

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nắm rõ quy trình đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến về lĩnh vực thành lập hoạt động hộ kinh doanh trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Phòng Tài Chính - kế hoạch xây dựng quy trình hướng dẫn, đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến.

 


HUONG DAN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định công bố danh mục TTHC và quy trình nội bộ lĩnh vực hộ tịch (01/12/2023 10:24 SA)

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc Lao động - Thương binh và Xã hội (01/12/2023 10:39 SA)

Quyết định công bố danh mục TTHC và quy trình nội bộ lĩnh vực nuôi con nuôi(01/12/2023 10:33 SA)

Công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015(01/11/2023 10:19 SA)

Quy trình nội bộ về quy chế thi, tuyển sinh của Lĩnh vực giáo dục (22/05/2023 11:02 SA)

Công bố danh mục ban hành mới lĩnh vực bảo trợ xã hội(22/05/2023 3:23 CH)

10 người đang online
°