Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

Hướng dẫn đăng ký, đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến lĩnh vực "đăng ký thành lập hoạt động Hộ kinh doanh" trên Cổng dịch vụ công của tỉnh

Đăng ngày 09 - 03 - 2023
Lượt xem: 80
100%

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nắm rõ quy trình đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến về lĩnh vực thành lập hoạt động hộ kinh doanh trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Phòng Tài Chính - kế hoạch xây dựng quy trình hướng dẫn, đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến.

 


HUONG DAN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 887/QĐ-UBND, ngày 12/7/2022 về quy trình tiếp nhận, giải quyết...(18/07/2022 4:34 CH)

UBND tỉnh ban hành Quyết định 915/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 về quy trình tiếpnhận, giải quyết thủ...(18/07/2022 4:31 CH)

Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc...(29/06/2022 9:46 SA)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết...(10/06/2022 2:47 CH)

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trên lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch(11/02/2022 7:41 CH)

LĨNH VỰC VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ(17/11/2021 7:35 CH)

63 người đang online
°