Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động hộ kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh (Mã quản lý quốc gia: 1.001570.000.00.00.H43)(Mã: QH11475)

Lĩnh vực Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
Cơ quan thực hiện

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Hộ kinh doanh trực tiếp nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh.

Đối tượng thực hiện

Hộ kinh doanh.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí, Lệ phí

Không có

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. Phụ lục III-4.docx
Kết quả thực hiện

Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.