LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Lịch công tác tuần Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện tuần thứ 12 (Từ ngày 21/3/2022- 25/3/2022)