HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2023

Ngày 9/8/2022 UBND huyện Bác Ái tổ chức hội nghị triển khai thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Sâm - Phó Bí thư Huyện ủy, đồng chí Cấn Thị Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì Hội nghị; cùng các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện

Theo đó, năm 2022 công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã được Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ cấp ủy, chính quyền địa phương trong huyện chấp hành nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh. Đã tiến hành giao 47/47 thanh niên, trong đó Quân sự 35/35 thanh niên; Công an 12/12 thanh niên; chất lượng chính trị trong tuyển quân được nâng lên; tỷ lệ tạo nguồn trong tuyển quân 05 đồng chí đạt 14,28%, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Thực hiện đúng quy trình, quy định của Luật nghĩa vụ quân sự, đảm bảo dân chủ, công khai; lễ giao nhận quân được tổ chức long trọng, trang nghiêm, nhanh gọn, đúng nghi lễ Quân đội, an toàn…

 

 

Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự ký kết giao ước thi đua tuyển quân năm 2023.

Để triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2023, huyện Bác Ái đã kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, phân công các thành viên phụ trách công tác tuyển quân tại các xã. Đồng thời chỉ đạo các xã, các ban ngành, đoàn thể  đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật CAND và các văn bản hướng dẫn thi hành; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, vận động mọi tầng lớp Nhân dân cùng tham gia thực hiện.Triển khai đầy đủ quy trình các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ theo kế hoạch. Trước mắt, thực hiện tốt công tác rà soát và phân loại nguồn sẵn sàng nhập ngũ, phục vụ tốt cho công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự theo phương châm tuyển người nào chắc người đó, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giao quân với chất lượng cao nhất

          Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Văn Sâm - Phó Bí thư huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh cần tập trung hơn nữa trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và vận động nhân dân Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân; rà soát kỹ lưỡng các thanh niên đúng độ tuổi khám Nghĩa vụ quân sự; tiếp tục nâng cao nhận thức trong cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện về mục tiêu, yêu cầu của công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; Ban chỉ huy Quân sự huyện tham mưu cho UBND huyện hướng dẫn cụ thể nội dung, thời gian tuyển quân, tổ chức xét duyệt thực lực…Các cấp ủy, chính quyền địa phương cần chỉ đạom chặt chẽ, thực hiện đầy đủ các quy trình, cấp xã phải làm tốt công tác quản lý thanh niên trúng tuyển

 

Anh Hà - Thanh Hương

Trung tâm VHTT và TT huyện