Thực hiện chương trình " Triệu túi an sinh" năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2022; trong năm qua Ban thường vụ Huyện Đoàn đã triển khai chương trình "Triệu túi an sinh" đạt hiệu quả từ việc giũ mối kết nối những trái tim thiện nguyện, tấm lòng nhân ái của các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh về chung tay thực hiện công tác chăm lo, hỗ trợ giúp đỡ, động viên thanh thiếu nhi trong huyện có hoàn cảnh khó khăn nổ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện tốt, các đối tượng hộ nghèo, hộ thanh niên khó khăn, các trẻ em khuyết tật, người cao tuổi góp phần đáng kể trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Trong năm 2022, toàn huyện  đã tổ chức trao khoảng hơn 2 triệu túi an sinh với tổng số tiền hơn 370 triệu đồng gồm có lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân

Tuổi trẻ Bác Ái