Thông báo tuyển dụng viên chức Hội Đông y, Hội chữ thập đỏ thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Bác Ái

Phòng Nội vụ