Tuổi trẻ Bác Ái đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân" gắn với phong trào "03 trách nhiệm".

Ngày 04/3/2023 cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh, Tuổi trẻ huyện Bác Ái đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân dân" gắn với phong trào "03 trách nhiệm' do Tỉnh Đoàn phát động nhằm tổ chức các hoạt động khuyến khích đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức sáng tạo trong công tác,phục vụ nhân dân.

Với tinh thần phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, tại chương trình đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể gắn với phát huy chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong tư vấn, hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân tại nhà, góp phần đảm bảo tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn cho người dân;

 Tổ chức 01 đội hình tình nguyện tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng VNeID thu hút hơn 500 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia hưởng ứng./.

 

Tuổi trẻ Bác Ái