Ông Phạm Văn Tỵ, trưởng thôn Tà lú 1 – xã Phước Đại có nhiều đóng góp trong việc quản lý và triển khai thực hiện tốt nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội.

Nhiều năm là Trưởng thôn Tà Lú 1 -xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, Ông Phạm Văn Tỵ đã nỗ lực không ngừng trong tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hỗ trợ nhân dân kỹ thuật và cách thức vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội Huyện để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế hộ gia đình, có nhiều đóng góp trong việc quản lý và triển khai thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội.

Là một người được nhân dân tín nhiệm, có tiếng nói trong thôn, Ông Phạm Văn Tỵ đã luôn chủ động nắm được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước; Tham gia chứng kiến và ký biên bản các cuộc họp về thay đổi Ban quản lý Tổ TK&VV; Kết nạp tổ viên và cho tổ viên ra khỏi Tổ, bình xét cho vay, thống nhất thực hành tiết kiệm của các tổ viên trong Tổ trên cơ sở quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ TK&VV. Tham dự đầy đủ các cuộc họp bình xét cho vay trong thôn, đảm bảo công khai dân chủ, nắm bắt được hiện trạng số hộ trong thôn đã vay vốn, hộ vay thuộc Tổ TK&VV nào, hộ vay mới, hộ thuộc đối tượng thụ hưởng có nhu cầu vay vốn nhưng chưa được vay…để có ý kiến. Phối hợp cùng các Ban quản lý tổ giám sát người vay sử dụng vốn vay; giám sát việc xử lý nợ bị rủi ro. Theo dõi, kiểm tra mọi hoạt động của Ban quản lý Tổ TK&VV, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi tham ô, chiếm dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân. Chứng kiến việc hộ gia đình thỏa thuận việc cử một cá nhân đại diện theo ủy quyền để đứng tên vay vốn và thực hiện các giao dịch với NHCSXH nơi cho vay và ký trên Giấy ủy quyền. Đôn đốc, khuyến khích người vay vốn tham dự các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật: khuyến nông, khuyến lâm… để nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh.

Đến nay dư nợ vay tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bác Ái của thôn là 13.600 triệu đồng, số tổ vay vốn trong thôn là 05 tổ, số hộ vay vốn của thôn là hơn 270 hộ. Không có nợ quá hạn, nợ quá hạn bằng không, tỷ lệ thu lãi trên 100% số lãi phải thu.

Không chỉ đi đầu gương mẫu trong công tác giảm nghèo tại địa phương, trong năm Ông Phạm Văn Tỵ còn được Chủ tịch UBND xã Phước Đại khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào ở địa phương.

Sự nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác, quyết tâm giúp bà con trong thôn thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống, Ông Phạm Văn Tỵ, trưởng thôn Tà Lú 1, xã Phước Đại, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận  trở thành tấm gương điển hình tiêu biểu đề nghị tuyên dương, khen thưởng./.

Hồng Quân

Ngân hàng chính sách Bác Ái