Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra công tác triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách năm 2023 tại xã Phước Thắng

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-BĐD ngày 24/02/2023 của Trưởng Ban đại diện (BĐD) Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bác Ái về kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023. Vào ngày 18/5/2023 Đoàn kiểm tra của BĐD HĐQT NHCSXH huyện kiểm tra tại xã Phước Thắng. Về phía đoàn kiểm tra có Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện làm trưởng đoàn; Tham gia đoàn kiểm tra có lãnh đạo NHCSXH huyện, cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn. Về phía xã được kiểm tra: Có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy xã, UBND xã, MTTQVN xã, các ban ngành của xã, lãnh đạo các tổ chức hội nhận uỷ thác, ban quản lý các thôn và các tổ trưởng tổ TK&VV.

Trong thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác vay vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. UBND xã căn cứ nhu cầu thực tế của các thôn để phân bổ nguồn vốn hợp lý. Đến nay, xã có 4 hội đoàn thể nhận ủy thác vay vốn Ngân hàng CSXH gồm Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên với 16 tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp 727 hộ vay tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, dư nợ trên 31,5 tỷ đồng.

UBND xã  đã chỉ đạo các hội đoàn thể phối hợp với các Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn đôn đốc các hộ vay trả nợ gốc, lãi hàng tháng và tham gia gửi tiết kiệm đúng quy định. Công tác bình xét cho vay đảm bảo đầy đủ thành phần theo quy định và luôn công khai, dân chủ, minh bạch, đúng đối tượng. Do đó, xã đã duy trì chất lượng tín dụng, không có nợ quá hạn. Nhìn chung các hộ vay đều sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. 

Được sự quan tâm của BĐD HĐQT NHCSXH huyện, nguồn vốn được phân bổ về đáp ứng được như cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, dù thời tiết không được thuận lợi nhưng người dân vẫn nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn nên việc đầu tư sản xuất, chăn nuôi của người dân phát triển tương đối ổn định, nguồn vốn vay được hộ nghèo và các đối tượng chính sách đầu tư đúng mục đích, mang lại hiệu quả cho các đối tượng chính sách trên địa bàn xã có nguồn thu nhập ổn định hơn.

Ông Nguyễn Minh Đức – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, thành viên BĐD HĐQT NHCSXH huyện, trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác vay vốn trên địa bàn xã Phước Thắng. Đồng thời, đề nghị xã tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác vay vốn tín dụng chính sách; thực hiện nghiêm túc quy trình cho vay, quản lý vốn vay; nêu cao tinh thần trách nhiệm của các hội đoàn thể nhận ủy thác; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những trường hợp có nguy cơ chây ỳ, có nguy cơ phát sinh nợ quá hạn để có giải pháp khắc phục kịp thời nhằm thực hiện có hiệu quả công tác vay vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp tốt với NHCSXH huyện khai thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miên núi. Tập trung chỉ đạo giải ngân nhanh các chương trình tín dụng đã được giao chỉ tiêu tăng trưởng, kể cả chỉ tiêu thu hồi, nhất là chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo... Chủ động phối hợp với các ban ngành liên quan rà soát nắm tình thiệt hại của khách hàng vay vốn để thực hiện các giải pháp hỗ trợ kịp thời...Đối với các hộ vay vốn đủ điều kiện xử lý rủi ro theo quy định thì hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ kịp thời trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt./.

Hồng Quân

Ngân hàng chính sách Bác Ái