Đoàn kiểm tra của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Ninh Thuận kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng xã Phước Thắng- Huyện Bác Ái

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát số 204/KH-BĐD ngày 23/02/2023 của Ban Đại diện (BĐD) Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh Ninh Thuận năm 2023, với vai trò thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, ngày 19/10/2023 Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh do Bà Pinăng Thị Thủy, Trưởng Ban dân tộc tỉnh Ninh Thuận làm Trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động đối với UBND xã Phước Thắng- huyện Bác Ái.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) xã Phước Thắng, trong thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác vay vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. UBND xã căn cứ nhu cầu thực tế của các thôn để phân bổ nguồn vốn hợp lý. Đến nay, xã có 4 hội đoàn thể nhận ủy thác vay vốn Ngân hàng CSXH gồm Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên với 16 tổ tiết kiệm và vay vốn, dư nợ trên 32,2 tỷ đồng, tăng 3,2 tỷ đồng so với đầu năm. UBND xã  đã chỉ đạo các hội đoàn thể phối hợp với các Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn đôn đốc các hộ vay trả nợ gốc, lãi hàng tháng và tham gia gửi tiết kiệm đúng quy định. Công tác bình xét cho vay đảm bảo đầy đủ thành phần theo quy định và luôn công khai, dân chủ, minh bạch, đúng đối tượng. Do đó, xã đã duy trì chất lượng tín dụng, không có nợ quá hạn. Nhìn chung các hộ vay đều sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Được sự quan tâm của BĐD HĐQT NHCSXH huyện, nguồn vốn được phân bổ về đáp ứng được như cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, dù thời tiết không được thuận lợi nhưng người dân vẫn nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn nên việc đầu tư sản xuất, chăn nuôi của người dân phát triển tương đối ổn định, nguồn vốn vay được hộ nghèo và các đối tượng chính sách đầu tư đúng mục đích, mang lại hiệu quả cho các đối tượng chính sách trên địa bàn xã có nguồn thu nhập ổn định hơn.

Tại buổi kiểm tra, Bà Pinăng Thị Thủy, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện Bác Ái, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Phước Thắng trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, cũng như kết quả thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn; đồng thời đề nghị UBND xã, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục bám sát những chỉ tiêu cấp trên giao, có những giải pháp, kế hoạch cụ thể để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2023; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn vay, đôn đốc thu hồi nợ lãi tồn đọng, nợ khoanh đã khôi phục sản xuất kinh doanh; không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn nhất là ở các xã, các hội, các tổ có chất lượng thấp… nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân./.

Hồng Quân

Ngân hàng chính sách Bác Ái