Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh kiểm tra, giám sát tại huyện Bác Ái

Ngày 6/3, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Ninh Thuận do Bà Pi Năng Thị Thủy, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm Trưởng Đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội huyện Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận).

Theo Báo cáo của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Bác Ái, trong năm 2023 và 02 tháng quaPhòng giao dịch NHCSXH huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương, phối hợp ban, ngành, hội đoàn thể nhận ủy thác triển khai các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, nhất là chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, tổng số tiền giải ngân hơn 126 tỷ đồng đến 3.020 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó, nguồn vốn tạo điều kiện cho 905 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, với số tiền 39.962 triệu đồng; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 351 lao động với số tiền 18.537 triệu đồng; giải quyết cho 434 hộ vay để xây dựng nhà vệ sinh và lắp đặt công trình nước sạch với số tiền 8.376 triệu đồng; tiếp tục giải quyết cho hơn 23 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay 948 triệu đồng để trang trải chi phí học tập cho học sinh, sinh viên; giúp cho 1.066 hộ sinh sống ở các xã thuộc vùng khó khăn vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh với số tiền 49.686 triệu đồng. Qua đó, nâng tổng dư nợ tín dụng chính sách đến ngày 29/02/2024  đạt 283 tỷ đồng, tăng 51,3 tỷ đồng so với cuối năm 2022. Chất lượng tín dụng ngày càng được củng cố, nợ quá hạn chiếm 0,02%.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia ý kiến và trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện; đề xuất Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh tiếp tục quan tâm, xem xét bổ sung thêm nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm để giải quyết cho những lao động chưa có việc làm ổn định.

Kết luận tại buổi làm việc, Bà Pi Năng Thị Thủy, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Bác Ái trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn. Đối với các kiến nghị của địa phương, Đoàn sẽ ghi nhận, tổng hợp và báo cáo Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh và các cơ quan chuyên môn xem xét giải quyết theo quy định. Đồng thời, đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác, hoạt động Tổ TK&VV, nhất là quá trình sử dụng vốn của hộ vay, định hướng giúp người dân sử dụng vốn đúng trọng tâm, trọng điểm các mô hình sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV, hoạt động tại Điểm giao dịch xã nhằm phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Đoàn kiểm tra làm việc tại hộ gia đình vay vốn chị Katơr Thị Nê

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, Đoàn đã làm việc với lãnh đạo UBND xã, 4 tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác và các Tổ TK&VV tại xã Phước Đại (Bác Ái) về triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn và đi kiểm tra thực tế việc sử dụng vốn vay tại một số hộ gia đình./.

Ngân hàng chính sách Bác Ái