Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phan Ninh Thuận làm việc với Ủy ban nhân dân xã Phước Đại về tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Chiều ngày 27/2/2024, đồng chí Phan Ninh Thuận – Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã có buổi làm việc tại Ủy ban nhân dân xã Phước Đại về tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2024; Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kinh tế - Hạ tầng, Nội vụ, Dân tộc, Trung tâm Y tế, Văn hóa và Thông tin, Công an huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã và các đơn vị liên quan của xã Phước Đại.

Theo báo cáo của lãnh đạo xã Phước Đại, trong năm 2023 nhờ sự cố gắng nổ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn xã nên tình hình kinh tế - xã hội đã đạt được một số kết quả tích cực. Ngay từ đầu năm 2024, UBND xã đã tổ chức được hội nghị giao chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; một số ngành và lĩnh vực đã ban hành được kế hoạch triển khai thực hiện, đặc biệt là tổ chức được các hoạt động tết Nguyên đán Giáp Thìn cho nhân dân một cách vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Ngay sau đợt nghỉ tết, xã đã khẩn trương bắt tay ngay vào triển khai thực hiện nhiệm vụ, đã ưu tiên tập trung chỉ đạo công tác huy động học sinh ra lớp; triển khai tốt công tác PCCC rừng và đặc biệt công tác giao quân đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế: Xã chưa chủ động trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương, công tác xây dựng các kế hoạch triển khai nhiệm vụ chưa rõ ràng, còn chung chung chưa cụ thể; công tác triển khai xây dựng các dự án, mô hình thuộc Chương trình MTQG còn nhiều lúng túng; việc triển khai thực hiện mô hình Cánh đồng lớn theo Đề án một số cơ chế, chính sách đặc thù huyện Bác Ái còn chậm; chưa xây dựng được kế hoạch, lộ trình cụ thể để phấn đấu đưa xã Phước Đại đạt chuẩn Nông thôn mới và đô thị loại V đến năm 2025.

Sau khi nghe ý kiến tham gia, phân tích, đánh giá, hướng dẫn về chuyên môn của của các thành phần dự buổi làm việc; kết luận buổi làm việc đồng chí Phan Ninh Thuận – Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những kết quả mà xã Phước Đại đã được trong năm 2023, đồng thời cũng lưu ý, chỉ đạo xã Phước Đại về một số nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện trong thời gian tới như: bám sát chương trình công tác của UBND huyện và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024; Tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện; giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo từ cơ sở./.

Thanh Thúy

Văn phòng HĐND và UBND huyện