Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1355
Ngày ban hành 24/10/2017
Trích yếu

thực hiện Quyết định 89 của UBND tỉnh về tuyển dụng cán bộ công chức

Cơ quan ban hành HĐND và UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm YET DINH 89 VE CBCC CAP Xa.pdf
59 người đang online
°