Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1079/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/07/2018
Trích yếu

Bãi bỏ Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND huyện Bác Ái về Quy chế thi đua khen thưởng

Cơ quan ban hành HĐND và UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm 8_signed.pdf
86 người đang online
°