Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"

Chế độ báo cáo tiến độ nhiệm vụ công tác bầu cử

Đăng ngày 24 - 02 - 2021
Lượt xem: 134
100%

Về việc triển khai thực hiện chế độ báo cáo tiến độ nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp...(24/02/2021 12:09 SA)

Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026(24/02/2021 12:09 SA)

87 người đang online
°