Phát động phong trào thi đua "nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Bác Ái"
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 270/TB-UBND
Ngày ban hành 06/08/2019
Trích yếu

danh sách công chức tham gia đánh giá chương trình hành động bổ nhiệm chức danh trưởng, phó phòng ban thuộc UBND huyện

Cơ quan ban hành HĐND và UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm _signed.pdf
74 người đang online
°