Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1418/QĐ-UBND 15/07/2022 Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bác Ái
42/KH-UBND 24/02/2022 Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bác Ái
229/KH-UBND 04/01/2022

kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt "ngày pháp luật" của cán bộ, công chức huyện Bác Ái năm 2022

270/TB-UBND 06/08/2019

danh sách công chức tham gia đánh giá chương trình hành động bổ nhiệm chức danh trưởng, phó phòng ban thuộc UBND huyện

12/BC-TKT 18/07/2019

kết quả kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính các phòng, ban thuộc huyên lúc 09 giờ 30 ngày 18/7

94/BC-UBND 29/03/2019

Kết quả đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

263/TB-UBND 25/09/2018

Thông báo kết quả kỳ xét tuyển công chức cấp xã huyện Bác Ái năm 2018

120/KH-UBND 01/08/2018

Tổ chức gặp mặt cán bộ tiêu biểu làm công tác dân vận, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

1079/QĐ-UBND 24/07/2018

Bãi bỏ Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND huyện Bác Ái về Quy chế thi đua khen thưởng

197/TB-UBND 17/07/2018

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Bác Ái năm 2018

108/KH-UBND 10/07/2018

Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

474a 12/03/2018

Phòng Tài chính - Kế hoạch công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 trình HĐND huyện 

2058/QĐ-UBND 29/12/2017

về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của UBND huyện Bác Ái

472/QĐ-UBND 28/12/2017

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

1355 24/10/2017

thực hiện Quyết định 89 của UBND tỉnh về tuyển dụng cán bộ công chức

1 2 3 4 5 6 
122 người đang online
°