Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
229/KH-UBND 04/01/2022

kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt "ngày pháp luật" của cán bộ, công chức huyện Bác Ái năm 2022

270/TB-UBND 06/08/2019

danh sách công chức tham gia đánh giá chương trình hành động bổ nhiệm chức danh trưởng, phó phòng ban thuộc UBND huyện

12/BC-TKT 18/07/2019

kết quả kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính các phòng, ban thuộc huyên lúc 09 giờ 30 ngày 18/7

94/BC-UBND 29/03/2019

Kết quả đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

263/TB-UBND 25/09/2018

Thông báo kết quả kỳ xét tuyển công chức cấp xã huyện Bác Ái năm 2018

120/KH-UBND 01/08/2018

Tổ chức gặp mặt cán bộ tiêu biểu làm công tác dân vận, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

1079/QĐ-UBND 24/07/2018

Bãi bỏ Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND huyện Bác Ái về Quy chế thi đua khen thưởng

197/TB-UBND 17/07/2018

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Bác Ái năm 2018

108/KH-UBND 10/07/2018

Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

474a 12/03/2018

Phòng Tài chính - Kế hoạch công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 trình HĐND huyện 

2058/QĐ-UBND 29/12/2017

về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của UBND huyện Bác Ái

472/QĐ-UBND 28/12/2017

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

1355 24/10/2017

thực hiện Quyết định 89 của UBND tỉnh về tuyển dụng cán bộ công chức

375/TB-UBND 09/10/2017

thông báo kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2017

357/TB-HĐXT 21/09/2017

Kế hoạch tổ chức phỏng vấn công chức cấp xã năm 2017

1 2 3 4 5 6 
2 người đang online
°